Гаранция за повторно изпращане

Изпратете същия колет безплатно

Дискретна опаковка

Никой не знае какво съдържа колетът

Доставка от вътрешния пазар на ЕС

Колетът ще бъде изпратен от Европа без митница и без данък

Стероидни цикли

Изберете категорията

For bulking mass (Beginer level)
For bulking mass (Advanced level)
For Cutting
Week Turinabol Tamoxifen
1 40mg/day -
2 40mg/day -
3 40mg/day -
4 40mg/day -
5 40mg/day -
6 40mg/day -
7 - 20mg/day
8 - 20mg/day
9 - 10mg/day
Week Methandienone Anastrazole Tamoxifen
1 30mg/day - -
2 30mg/day 0.5mg/every 3rd day -
3 30mg/day 0.5mg/every 3rd day -
4 30mg/day 0.5mg/every 3rd day -
5 30mg/day 0.5mg/every 3rd day -
6 30mg/day 0.5mg/every 3rd day -
7 - - 20mg/day
8 - - 20mg/day
9 - - 10mg/day
Week Testosterone Enanthate Anastrazole HCG Gonadotropin Tamoxifen
1 250mg / week - -
2 250mg / week 0.25mg/every 2nd day - -
3 250mg / week 0.25mg/every 2nd day - -
4 250mg / week 0.25mg/every 2nd day - -
5 250mg / week 0.25mg/every 2nd day 150ME/twice a week -
6 250mg / week 0.25mg/every 2nd day 150ME/twice a week -
7 250mg / week 0.25mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
8 250mg / week 0.25mg/every 2nd day 150ME/twice a week -
9 - - 150ME/twice a week -
10 - - - -
11 - - - 20mg/day
12 - - - 20mg/day
13 - - - 10mg/day
Week Methenolone Enanthate Tamoxifen
1 400mg/week -
2 400mg/week -
3 400mg/week -
4 400mg/week -
5 400mg/week -
6 400mg/week -
7 400mg/week -
8 400mg/week -
9 - -
10 - -
11 - 20mg/day
12 - 20mg/day
13 - 10mg/day
Week Turinabol Testosterone Propionate Anastrazole Tamoxifen
1 30mg/day 100mg/every 2nd day - -
2 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
3 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
4 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
5 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
6 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
7 - - - -
8 - - - 20mg/day
9 - - - 20mg/day
10 - - - 10mg/day
Week Turinabol Testosterone Enanthate Anastrazole HCG Gonadotropin Tamoxifen
1 30mg/day 500mg/week - - -
2 30mg/day 500mg/week - - -
3 30mg/day 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
4 30mg/day 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
5 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
6 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
7 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
8 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
9 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
10 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
11 - - 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
12 - - - - -
13 - - - - 20mg/day
14 - - - - 20mg/day
15 - - - - 10mg/day
Week Methandienone Testosterone Enanthate Anastrazole HCG Gonadotropin Tamoxifen
1 20mg/day 500mg/week - - -
2 20mg/day 500mg/week - - -
3 20mg/day 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
4 20mg/day 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
5 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
6 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day - -
7 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
8 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
9 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
10 - 500mg/week 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
11 - - 0.5mg/every 2nd day 250ME/twice a week -
12 - - - - -
13 - - - - 20mg/day
14 - - - - 20mg/day
15 - - - - 10mg/day
Week Methandienone Boldenone or Methenolone En Testosterone Enanthate Anastrazole HCG Gonadotropin Tamoxifen
1 20mg/day 400mg/week 250mg/week - - -
2 20mg/day 400mg/week 250mg/week - - -
3 20mg/day 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day - -
4 20mg/day 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day - -
5 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day - -
6 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day - -
7 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day - -
8 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day 500ME/twice a week -
9 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day 500ME/twice a week -
10 - 400mg/week 250mg/week 0.5mg/every 3nd day 500ME/twice a week -
11 - - - 0.5mg/every 3nd day 500ME/twice a week -
12 - - - - 500ME/twice a week -
13 - - - - - -
14 - - - - - 40mg/day
15 - - - - - 20mg/day
16 - - - - - 10mg/day
Week Oxandrolone Tamoxifen
1 30mg/day -
2 30mg/day -
3 30mg/day -
4 30mg/day -
5 30mg/day -
6 30mg/day -
7 30mg/day -
8 - 20mg/day
9 - 10mg/day
Week Stanozolol(tab) Tamoxifen
1 30mg/day -
2 30mg/day -
3 30mg/day -
4 30mg/day -
5 30mg/day -
6 30mg/day -
7 30mg/day -
8 - 20mg/day
9 - 10mg/day
Week Stanozolol(tab) Testosterone Propionate Anastrazole Tamoxifen
1 30mg/day 100mg/every 2nd day - -
2 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
3 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
4 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
5 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
6 30mg/day 100mg/every 2nd day 0.5mg/every 2nd day -
7 - - - -
8 - - - 20mg/day
9 - - - 20mg/day
10 - - - 10mg/day